Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding.

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Dit betekent echter niet dat bepaalde persoonlijke kosten die u maakt, vanwege het vrijwilligerswerk dat u doet, niet mogen worden vergoed.

Het geven van een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding is niet verplicht. Niet iedere organisatie die met vrijwilligers werkt is voldoende kapitaalkrachtig om (alle) onkosten te vergoeden.
Krijgt u een (onkosten)vergoeding, dan leest u hier hoe hoog deze mag zijn zonder dat het wordt belast. Let op er worden twee leeftijdscategorieën gehanteerd.

De maximale onbelaste vergoeding bedraagt tot 23 jaar:

€ 2,75 per uur,  170,0 per maand en 1.700,- per jaar

vanaf 23- ouder:

€ 5,- per uur, € 170,- per maand, met een maximum van € 1.700,- per jaar.

Vrijwilligers met een uitkering

Als u een uitkering ontvangt, bent u verplicht om aan uw uitkeringsinstantie te melden dat u vrijwilligerswerk gaat doen. Onkostenvergoeding bij bijstand (WWB of IOAW- of IOAZ-uitkering): Een onkostenvergoeding wordt door de sociale dienst pas verrekend als die hoger is dan de wettelijke normen. Informeer echter altijd bij uw uitkeringsinstantie betreffende uw eigen situatie.

Voor meer informatie over vergoedingen en de belastingdienst kunt u terecht op: vrijwilligerswerk.nl.