Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding.

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Dit betekent echter niet dat bepaalde persoonlijke kosten die u maakt, vanwege het vrijwilligerswerk dat u doet, niet mogen worden vergoed. Het geven van een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding is niet verplicht. Niet iedere organisatie die met vrijwilligers werkt is voldoende kapitaalkrachtig om (alle) onkosten te vergoeden.
Krijgt u een (onkosten)vergoeding, dan leest u hier hoe hoog deze mag zijn zonder dat het wordt belast.

De maximale onbelaste vergoeding bedraagt € 150,- per maand, met een maximum van € 1500,- per jaar.

Vrijwilligers met een uitkering

Als u een uitkering ontvangt, bent u verplicht om aan uw uitkeringsinstantie te melden dat u vrijwilligerswerk gaat doen. Onkostenvergoeding bij bijstand (WWB of IOAW- of IOAZ-uitkering): Een onkostenvergoeding wordt door de sociale dienst pas verrekend als die hoger is dan de wettelijke normen tot € 150 per maand met een maximum van € 1500 per jaar, als het een cliënt betreft die vrijwilligerswerk doet om het vinden van werk te bevorderen. Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95,- per maand ontvangen tot een maximum van € 764,- per jaar. Informeer echter altijd bij uw uitkeringsinstantie betreffende uw eigen situatie.

Andere uitkeringen en onkostenvergoeding (bijvoorbeeld WW, WAO, Wajong): Betreft het reële onkosten (bonnetjes!), dan mogen die worden vergoed. Ontvangt u een vrijwilligersvergoeding, informeer dan bij uw uitkeringsinstantie.

Voor meer informatie kunt u terecht op vrijwilligerswerk.nl Klik hier.