Vacatures bij Overig

Vrijwilliger digitaalcafé


Vacature nummer: 162
Organisatie: Bibliotheek de kempen
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 19-03-2018
Categorie: Overig

Omschrijving:

Bibliotheek Bergeijk zoekt aanvulling van het vrijwilligersteam voor het Digitaalcafé.

Het Digitaalcafé is een ontmoetingscafé waar mensen terecht kunnen met hun vragen over internet, apps, tablet of smartphone.

 

Waarom een Digitaalcafé?
De maatschappij verandert. Veel zaken in het dagelijks leven worden digitaal.
Deze nieuwe digitale wereld is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is daarom helemaal niet vreemd dat er vragen ontstaan.
Voor vragen over tablet, e-reader en smartphone kan men bij het Digitaalcafé van Bibliotheek De Kempen terecht.

Vrijwilligers
De Digitaalcafés van Bibliotheek De Kempen worden begeleid door vrijwilligers.
Zij helpen bezoekers en adviseren bij digitale vragen.
Bibliotheek De Kempen is voor de Digitaalcafés in Bergeijk op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die bezoekers van het Digitaalcafé op weg willen helpen in de nieuwe digitale wereld.
Vrijwilligers krijgen een training hoe zij ondersteuning kunnen bieden, voordat zij aan de slag gaan in het Digitaalcafé.
Het is niet noodzakelijk om een technische of ICT gerelateerde achtergrond te hebben.


Wilt u als vrijwilliger de Digitaalcafés ondersteunen?
Neem dan contact op met Marly Sengers, contactpersoon Digitaalcafés van Bibliotheek De Kempen.
Via e-mail m.sengers@bibliotheekdekempen of telefonisch via 06-38297619.

Het Digitaalcafé vindt plaats op iedere eerste dinsdagochtend van de maand in De Buitengaander in Westerhoven
en iedere eerste en derde donderdagochtend van de maand, in Den Eijkholt in Luyksgestel.


Functie eisen:

Graag het lieftse met een ICT achtergrond.

Verstand hebben van Computer, tablets en Internet.

Bereidheid om andere iets te leren.


Tijden: n.o.t.k.

Reageer op deze vacature

Wijk Coördinator Bergeijk


Vacature nummer: 161
Organisatie: Rode Kruis afd. Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 26-02-2018
Categorie: Overig

Omschrijving:

Het Rode Kruis is op zoek naar een Wijk Coördinator voor de collecte in de gemeente Bergeijk.

De collecte week vindt dit jaar plaats van 24 - 29 juni 2018


Functie eisen:

Taken Wijk Coördinator voor de collecte Rode Kruis:

 • Benaderd in zijn/ haar wijk of kerkdorp  de collectanten  die vorig jaar collecteerden met het verzoek dit  jaar weer te willen doen;
 • Zoekt voor de overgebleven straten zoveel mogelijk nieuwe collectanten;
 • Hij/zij zorgt ervoor dat de collectanten de bussen meet legitimatiebewijzen en bijbehorende brieven in de week voorafgaand aan de collecte in huis krijgen;
 • Aan het eind van de collecteweek zorgt hij/zij voor inname van de bussen en het tellen van het ingezamelde geld samen met de collectanten ;
 • Brengt de ingezamelde bussen en het geld naar de sub coördinator .

Tijden: n.o.t.k.

Reageer op deze vacature

Sub Coördinator Rode Kruis


Vacature nummer: 160
Organisatie: Rode Kruis afd. Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 26-02-2018
Categorie: Overig

Omschrijving:

Het Rode Kruis in Bergeijk is op zoek naar een Sub Coördinator voor de jaarlijkse collecte van het Rode Kruis.

De collecteweek van het Rode kruis is dit jaar van 24 t/m 29 juni

 


Functie eisen:

Taken Sub Coördinator collecte gemeente Bergeijk

 • Stuurt in de betreffende gemeente de wijk coördinatoren aan;
 • Ondersteund de wijk coördinatoren bij het werven van collectanten;
 • Zorgt ervoor dat de wijk coördinatoren tijdig de bussen en het overige collectemateriaal op tijd krijgen
 • Verzorgd de inname van de bussen van de wijk coördinatoren  en de overdracht van het geld dat de wijk coördinatoren van de collectanten hebben ontvangen;
 • Zorgt samen met de penningmeester van de afdeling voor de afstorting van het ontvangen geld

 

De collecteweek van het Rode kruis is dit jaar van 24 t/m 29 juni

 


Tijden: n.o.t.k.

Reageer op deze vacature

Bestuurslid Alzheimer vereniging


Vacature nummer: 157
Organisatie: Alzheimer Nederland afd. Brabant
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 05-02-2018
Categorie: Overig

Omschrijving:

Heb je hart voor mensen met dementie?
Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

De afdeling Zuidoost Brabant zoekt een Bestuurslid Belangenbehartiger

Als belangenbehartiger ben je in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken.
Je biedt actief een podium aan mensen met dementie.
Je werft en ondersteunt de vrijwilligers die als lokale belangenbehartiger voor de afdeling actief zijn.
Je informeert je actief over de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit in je netwerk.
Je stelt met hen een jaarlijks activiteitenplan op.
Je kunt ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken.

Ben jij

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
 • Een verbindender  en coach in een team van belangenbehartigers?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?
   
 • Dan komen wij graag met jou in gesprek.

Functie eisen:

Je werkzaamheden zijn

 • Je coördineert de leden van de werkgroep belangenbehartiging in onze afdeling.
 • Je stimuleert de samenwerking tussen lokale belangenbehartigers;
 • Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.
 • Je neemt deel aan relevante overleggen in je regio zoals de keten dementie;
  Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio;

Wij bieden
Trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau.
Reiskostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.
Een tweejaarlijkse vrijwilligersdag. Je ontvangt een nieuwsbrief.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je CV en je kunt dit ook via LinkedIn toevoegen


Tijden: n.o.t.k.

Reageer op deze vacature

Webmaster Voetbal Vereniging Bergeijk


Vacature nummer: 156
Organisatie: RKVV Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 08-01-2018
Categorie: Overig

Omschrijving:

Webmaster voor de website van RKVV Bergeijk

RKVV Bergeijk (www.rkvvbergeijk.nl) is voor komend seizoen op zoek naar een of meerdere personen die de rol van webmaster willen invullen.
Vrijwel dagelijks worden er artikelen en foto’s aangeleverd.
Deze moeten middels een software programma (WordPress) worden ingevoerd, waarbij soms de opmaak en soms de tekst aangepast moet worden.
Daarnaast is de website altijd in ontwikkeling, help je mee met de ontwikkeling en en sta je in contact met onze leverancier.

Lijkt het je leuk om voor RKVV Bergeijk de website te beheren?
Heeft WordPress geen geheimen voor jou of wil je er graag in leren?


Functie eisen:
 • Communicatief,
 • Kennis van Wordpress (of bereid om dat te leren)

Tijden: n.o.t.k.

Reageer op deze vacature

Bestuurslid communicatie


Vacature nummer: 155
Organisatie: Stichting Voedselbank Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 08-01-2018
Categorie: Overig

Omschrijving:

Voedselbank Bergeijk is op zoek naar een bestuurslid Communicatie.
Deze maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Voedselbank Bergeijk.

Hij/Zij is met de andere bestuursleden gezamenlijk bevoegd.

Naast de algemene bestuurszaken zorgdragen voor:

 • Het positief uitdragen van de bekendheid en doelstellingen van de voedselbank;
 • Verbeteren van het imago;
 • Actuele berichtgeving naar onze doelgroepen via verschillende media, zowel intern als extern.
 • Gezamenlijk met andere bestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de voedselbank

 


Functie eisen:
 • MBO/HBO werkniveau.
 • Werkt zelfstandig maar ook als teamplayer.
 • Is creatief op het gebied van communicatie(vormen)

Tijden: n.o.t.k.

Reageer op deze vacature

Vrijwilliger TussenSchoolseOpvang


Vacature nummer: 153
Organisatie: Beatrixschool en de Zonnesteen
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 18-12-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Vrijwilligers voor De Zonnesteen en de Pr. Beatrixschool.

Op beide scholen vindt TussenSchoolseOpvang plaats; op de Zonnesteen betaald door ouders, op de Beatrix op vrijwillige basis aangezien we daar een continurooster hebben.

Vooral bij de laatste hebben we een ernstig te kort aan vrijwilligers om ons, op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.15-13.00 te helpen bij de opvang van onze leerlingen.

Komt u ons helpen bij de TussenSchoolseOpvang?


Functie eisen:
 • Opletten tijdens het eten  en  het buitenspelen;
  • Meedoen met spelletjes.
  • Helpen bij ongelukjes.
  • Iedereen moet het fijn hebben.
 • Zorgen dat iedereen zich netjes gedraagt;
  • Gezellig.
  • En dat alles opgeruimd wordt.

In de onderbouw

 • Helpen bij jassen aandoen, bekers openmaken etc.
 • Melk inschenken.

Tijden: Maandag, dinsdag en donderdag Van 12.15u-13.00u

Reageer op deze vacature

Secretaris Kempenmuseum


Vacature nummer: 152
Organisatie: Kempenmuseum Eersel
Plaats: Eersel
Datum geplaatst: 11-12-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

 

ENTHOUSIASTE KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR VAN KEMPENMUSEUM DE ACHT ZALIGHEDEN

In het bijzonder zijn wij op zoek naar een secretaris als lid van het dagelijks/algemeen bestuur en naar een algemeen bestuurslid museale zaken.

Algemeen profiel

 •  heeft belangstelling voor het materiële en immateriële erfgoed van de Kempen en voor het museumbedrijf;
 •  bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie;
 •  voelt zich betrokken bij de missie en doelstellingen van Kempenmuseum De Acht Zaligheden en wil daarvoor mede verantwoordelijkheid dragen;
 •  is in staat strategische doelen te beoordelen en kan toezicht houden op de uitvoering van het beleid;
 •  is in staat om met de andere bestuursleden te werken als team;
 •  kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 •  combineert het kunnen besturen op hoofdlijnen met een praktische instelling en inhoudelijke interesse;
 •  beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als ambassadeur van het museum;
 •  t.a.v. de secretaris hecht de organisatie aan het beschikken van secretariële vakdeskundigheid;
 •  t.a.v. het lid museale zaken wordt kennis van het materiële en immateriële erfgoed en inzicht in het museumbedrijf belangrijk gevonden.

Functie eisen:

 

Algemene verantwoordelijkheden

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (8 tot 10 keer per jaar)
 • vaststellen beleidsplannen
 • vaststellen van begroting en jaarrekening

Tijdsbesteding

 gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, bijwonen openingen exposities en ad hoc activiteiten): 1-4 dagen op maandbasis


Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Bestuursleden Kempenmuseum


Vacature nummer: 151
Organisatie: Kempenmuseum Eersel
Plaats: Eersel
Datum geplaatst: 11-12-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Wegens statutair aftreden van een bestuurslid en uitbreiding van het algemeen bestuur is het Kempenmuseum op zoek naar ENTHOUSIASTE KANDIDATEN.

Met name voor de functie van secretaris en een algemeen bestuurslid museale zaken.

De kandidaten dienen belangstelling te hebben voor het materiële en immateriële erfgoed van de Kempen en voor het museumbedrijf;


Functie eisen:

 

Algemene verantwoordelijkheden

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (8 tot 10 keer per jaar)
 • vaststellen beleidsplannen
 • vaststellen van begroting en jaarrekening

Tijdsbesteding

 gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, bijwonen openingen exposities en ad hoc activiteiten): 1-4 dagen op maandbasis


Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Bestuurslid St. Leergeld


Vacature nummer: 149
Organisatie: Stichting Leergeld Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 09-10-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Leergeld is een particuliere organisatie, bestaande uit vrijwilligers.
Zij ondersteunt kinderen uit gezinnen in door omstandigheden niet geheel kunnen MEEDOEN in de huidige samenleving. Wij verzorgen oplossingen sport, cultuur en/ of buiten schoolse activiteiten.
Leergeld wil helpen voorkomen dat deze kinderen nu of later worden buitengesloten en laat ze weer meedoen.
Momenteel hebben wij meerdere vacatures voor vrijwilligers.
Als u iemand kent, van wie u denkt dat dit iets voor hem/haar is, geef dan een tip!

Werkzaamheden Bestuurslid zijn:

 • Ontvangen, beoordelen en afhandelen van de aanvragen voor ondersteuning.
 • Contacten onderhouden met o.a. scholen, verenigingen en leveranciers t.b.v. de afhandeling van de aanvragen.
 • Leiding geven aan de intermediairs en vrijwilligers die administratieve taken uitvoeren.
 • Als gebruiker beheren van het Leergeld Informatiesysteem.
 • Informeren en afstemmen met het bestuur.
 • Rapporteren, plannen en het mede vorm geven aan de signaalfunctie van Leergeld.
 • Onderhouden van operationele contacten met het externe netwerk in het kader van armoedebeleid.

Wat bieden wij:

 • Een uitdagende functie voor het werkgebied Veldhoven, Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel.
 • Gezien de werkomvang en onderlinge uitwisseling is ervoor gekozen om de werkzaamheden samen met een collega-coördinator uit te voeren.
 • De werkverdeling vindt in overleg met het bestuur plaats.
 • Voor een inwerkprogramma wordt gezorgd en goede opleiding.
 • Goede sociale contacten en leuke collega’s.

Tijdsbesteding:

Het ingeschatte tijdsbeslag is ca. 2 dagdelen per week, met daarnaast door de week heen momenten voor follow up om de voortgang van het werk te bevorderen.
Beschikbaarheid is in onderling overleg te regelen, ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking?
Neem dan contact op met het secretariaat via info@leergeldveldhovendekempen.nl


Functie eisen:

 Wat vragen wij:

 • Goed denkniveau en goede communicatieve eigenschappen.
 • Kunnen samenwerken in team verband.
 • Gemotiveerd zijn voor de doelen van Leergeld.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Enige ervaring met geautomatiseerde systemen.
 • Kennis van het Microsoft office-pakket is een pré.
 • Woonplaats in een van de voorgenoemde gemeenten

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Administratieve medew.


Vacature nummer: 148
Organisatie: Stichting Leergeld Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 02-10-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Doel van de functie:

Verzorgen van de administratie en documentatie ten behoeve van de afhandeling van aanvragen van ouders voor financiële steun voor hun kinderen.

 

Hoofdtaken:

 • Vastleggen van de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de ontvangst en afwikkeling van aanvragen in de administratie van Leergeld.
 • Bijhouden van contactgegevens en afspraken met scholen, verenigingen, leveranciers, etc.
 • Verzorgen van correspondentie met aanvragers, leveranciers, scholen, verenigingen, clubs, en andere organisaties  of personen.
 • Controle op en actualiseren van het administratieve gegevensbestand en het fysieke archief.
 • Bijhouden van rapportages en overzichten.
 • Signaleren van opletpunten in het werk.
 • Doorvoeren respectievelijk voorstellen van verbeteringen.
 • Deelnemen in werkgroepen of andere activiteiten in het kader van ontwikkeling van de organisatie.
 • Verslaglegging van vergaderingen.

Functie eisen:

Opleiding en vaardigheden:

 • Administratieve achtergrond/ervaring.
 • Ervaring met geautomatiseerde systemen en office pakket.
 • Gemotiveerd voor de doelen van Leergeld.

 

Overig:

 • De administratieve medewerk(st)er rapporteert aan de coördinator.
 • De administratieve medewerk(st)er werkt in een team met coördinator, intermediairs en andere administratieve krachten.

Werktijden: 1 dagdeel per week. In te vullen in overleg en rekening houdend met persoonlijke omstandigheden


Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Intermediair St. Leergeld


Vacature nummer: 147
Organisatie: Stichting Leergeld Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 02-10-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Doel van de functie:

Verzamelen en vastleggen van de noodzakelijke informatie en documentatie met betrekking tot een aanvraag voor hulpverlening aan een of meer kinderen om tot een afgewogen advies te komen om de aanvraag wel of niet te honoreren, en/of de aanvrager te verwijzen naar anderen.

 

Taken:

 • Het op indicatie van de coördinator op huisbezoek gaan bij de aanvrager; Het voeren van gesprekken om de relevante achtergronden en informatie te verzamelen. Zo nodig ook nadere toelichting geven op het doel en de werkwijze van Leergeld.
 • Het controleren van de overlegde papieren ten aanzien van inkomen en relevante onkosten van de aanvrager

Doel van de functie:

 • Verzamelen en vastleggen van de noodzakelijke informatie en documentatie met betrekking tot een aanvraag voor hulpverlening aan een of meer kinderen om tot een afgewogen advies te komen om de aanvraag wel of niet te honoreren, en/of de aanvrager te verwijzen naar anderen.

Taken:

 • Het op indicatie van de coördinator op huisbezoek gaan bij de aanvrager; Het voeren van gesprekken om de relevante achtergronden en informatie te verzamelen. Zo nodig ook nadere toelichting geven op het doel en de werkwijze van Leergeld.
 • Het controleren van de overlegde papieren ten aanzien van inkomen en relevante onkosten van de aanvrager.
 • Indien gewenst door de aanvrager, zoeken naar andere mogelijkheden tot lastenverlichting van de aanvrager. De intermediair zal zo nodig verwijzen naar de instellingen die daarvoor bestaan;
 • Ten aanzien van kinderen, voor wie geen aanvraag is gedaan en die toch binnen de doelgroep vallen, de ouder of verzorger voorstellen gebruik te maken van de diensten van de stichting.
 • Het beschrijven van de aard van de aanvraag aan de hand van beschikbare gegevens vanuit het huisbezoek, en/of verkregen vanuit overleg met andere instanties, zoals maatschappelijke organisaties, gemeente, etc.;
 • Het duidelijk schriftelijk toelichten van de aanvraag, verzorgen van de noodzakelijke documentatie. Formuleren van zijn/haar advies voor het wel dan niet toekennen, zodat de coördinator de aanvraag kan toetsen aan de doelstelling en criteria van de stichting en tot een oordeel en beslissing kan komen;
 • Signaleren van opletpunten in het werk. Doorvoeren respectievelijk voorstellen van verbeteringen. Deelnemen in werkgroepen of andere activiteiten in het kader van ontwikkeling van de organisatie.

Functie eisen:

Gevraagd wordt:

 • Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (gespreksvoeren en rapporteren).
 • Zelfstandigheid.
 • Sociaal vaardig, inlevingsvermogen,  met improvisatievermogen in onverwachte situaties.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van armoedebeleid en de sociale kaart.
 • Enige vaardigheid in een office-pakket

 

Overig:

 • De intermediair is werkzaam tussen de aanvrager en de stichting.
 • De intermediair rapporteert aan de coördinator en werkt samen met de administratie.
 • Werktijden: huisbezoek en rapportages worden flexibel geregeld, er is een grote mate van zelfstandigheid.

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Coordinator st. Leergeld


Vacature nummer: 146
Organisatie: Stichting Leergeld Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 02-10-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Werkzaamheden :

Met betrekking tot andere beleidsuitvoerende vrijwilligers:

 • gezamenlijk met andere coördinatoren de algemene leiding over de beleidsuitvoerende vrijwilligers;
 • verzorgt de persoonlijke en groepsbegeleiding van de vrijwilligers
 • houdt in overleg met bestuurslid functioneringsgesprekken  met intermediairs en administratieve ondersteuning;

 

Met betrekking tot bestuur:

 • informeren via verantwoordelijk bestuurslid over de dagelijkse praktijk van Leergeld;
 • signaleren van knelpunten en trends in het werk, die veroorzaakt worden binnen en buiten de organisatie;
 • communicatieschakel tussen bestuur en uitvoerende vrijwilligers

Functie eisen:

Met betrekking tot de aanvragen:

 • verantwoordelijk voor de verdeling van de aanvragen onder de intermediairs;
 • begeleiding van de aanpak van de intermediairs bij aanvragen;
 • ondersteuning bij het verwoorden en vastleggen van de aanvragen;
 • de aanvraag toetsen aan de doelstelling en werkwijze van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen;
 • beoordeling van aanvragen onder de € 250.— . Bij  ‘twijfelgevallen’ , die liggen tegen of over de grenzen van zijn/haar bevoegdheid of de werkwijze/doelstelling van Leergeld, zal hij/zij het betreffende bestuurslid inschakelen tbv besluitvorming.
 • voorbereiding van aanvragen boven de € 250.—en de ‘twijfelgevallen’ zodat het bestuur(slid) duidelijke informatie heeft;
 • doorgeven van beslissingen aan intermediairs en aan aanvragers;
 • is eindverantwoordelijk voor het correct vastleggen en verwerken van gegevens in de dossiers, administratie en LISY.

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Voorlichter Alzheimer


Vacature nummer: 145
Organisatie: Alzheimer Nederland
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 25-09-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Er zijn ruim 10.000  mensen in Zuidoost Brabant die lijden aan een vorm van dementie en er zijn er nog meer die zich zorgen maken over hun geheugen.
Er is veel behoefte aan goede voorlichting om mensen met dementie en hun omgeving te helpen met de gevolgen van de ziekte.
Daarom zoeken wij enthousiaste voorlichters, die mensen die (nog ) niet te maken hebben met de ziekte, kunnen inspireren en mobiliseren om samen de strijd tegen dementie aan te gaan.

De voorlichter geeft voorlichting over:

 • het verschil tussen geheugenproblemen en dementie
 • dementie in het algemeen
 • leven met de ziekte
 • wat Alzheimer Nederland doet.

 

Voorlichting wordt gegeven:

 • bij presentaties op uitnodiging
 • bij stands bij bijzondere gebeurtenissen of beurzen.

 

Je maakt deel uit van een groep voorlichters, die de activiteiten uitvoeren vanuit Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, onder begeleiding van een coördinator. De doelgroepen waaraan je voorlichting geeft zijn zeer divers: mantelzorgers, mensen met beginnende geheugenproblemen, vrijwilligers, zorginstellingen, professionals en andere geïnteresseerden.

 

Geschatte inzet: 4 á 6 uur per maand, zowel overdag( meestal ), als ’s avonds.

Het betreft een vrijwilligersfunctie.
Werkgebied: regio Zuidoost Brabant.
Reiskosten worden vergoed.
Training door Alzheimer Nederland.

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met of stuur een reactie naar; Henk van den Heuvel, bestuurslid PR en Communicatie Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant. Tel.: 0642991953. Emailadres: henkvandenheuvel@onsmail.nl.

 

Voor meer informatie: zie: www.alzheimer-nederland.nl/vrijwilligers/alzheimer academie


Functie eisen:

Gevraagde vaardigheden:

 • je hebt kennis over en/of ervaring met mensen met dementie
 • je kunt mensen stimuleren en enthousiasmeren
 • je kunt goed luisteren
 • je bent communicatief ingesteld
 • je kunt samenwerken

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

secretaris St. Vluchtelingenhulp Bergeijk


Vacature nummer: 142
Organisatie: Vluchtelingenhulp Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 21-08-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met als werkgebied ’t Loo, ‘t Hof, Luyksgestel, Weebosch, Riethoven en Westerhoven.

Samen willen wij er voor zorgen dat onze vluchtelingen integreren, zelfstandig functioneren en zich thuis voelen in de gemeente Bergeijk.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Bergeijk betekenisvol te zijn voor de vluchtelingen?
Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets verder op te bouwen?
Ben je bovendien tussen de 4 en 8 uur per week beschikbaar?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met ingang van september 2017 is Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk op zoek naar een secretaris.

Wat bieden wij?

 • Een inspirerende functie waarin je vluchtelingen helpt.
 • Een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
 • Het opdoen van nieuwe contacten.
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Functie eisen:

Wat doet de secretaris?

 • Coördineren en samenstellen interne en externe informatie:
  nieuwsbrieven, website, persberichten.
 • Bestuursvergaderingen bijwonen en actiepunten uitzetten.
 • Vrijwilligersvergaderingen notuleren, notulen uitwerken en verspreiden.
 • Bijeenkomsten organiseren, al dan niet samen met andere vrijwilligers.

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Secretaris Vluchtelingenhulp Bergeijk


Vacature nummer: 136
Organisatie: Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 17-07-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Vacature secretaris Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk

 

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Bergeijk betekenisvol te zijn voor de vluchtelingen?
Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets verder op te bouwen?
Ben je bovendien tussen de 4 en 8 uur per week beschikbaar?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met ingang van september 2017 is Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk op zoek naar een secretaris.

Wat bieden wij?

 • Een inspirerende functie waarin je vluchtelingen helpt.
 • Een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
 • Het opdoen van nieuwe contacten.
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Tils via telefoonnummer 06-13071990 of per mail anja@vluchtelingenhulpbergeijk.nl.


Functie eisen:

Wat doet de secretaris?

 • Coördineren en samenstellen interne en externe informatie: nieuwsbrieven, website, persberichten.
 • Bestuursvergaderingen bijwonen en actiepunten uitzetten.
 • Vrijwilligersvergaderingen notuleren, notulen uitwerken en verspreiden.
 • Bijeenkomsten organiseren, al dan niet samen met andere vrijwilligers.

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Medewerker VOB


Vacature nummer: 135
Organisatie: Vrijwilligersorganisatie Bergeijk
Plaats: Bergeijk Aquinohuis
Datum geplaatst: 10-07-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

VOB Bergeijk bemiddelt tussen vraag en aanbod van een persoon die vrijwilligerswerk zoekt en een vrijwilligersorganisatie die op zoek is naar een vrijwilliger.
Het betreft een functie op vrijwillige basis om het team te versterken.
In overleg zijn er vele mogelijkheden!

De Vrijwilligers Organisatie Bergeijk zoekt zelf versterking.

Vindt u het leuk om in een klein team te werken? 
En lijkt het u een uitdaging om met elkaar deze organisatie verder te ontwikkelen?
Kunt u mensen motiveren en vindt u het leuk om met anderen in contact te komen?

Mogelijk is dit dan iets voor u!
Wij zoeken naar mannen/vrouwen die 1 of 2 dagdelen per week beschikbaar zijn om vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar te brengen.
En bij voorkeur ook ervaring hebben met het invullen en bijhouden van een website, Facebook en access.

Spreekt u dit aan neem dan contact op met: vobergeijk@gowwelzijnswerk.nl

En kijk eens op onze website: www.vobergeijk.nl


Functie eisen:
 • goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • enige ervaring met de computer (Microsoft Office Programma)
 • Affiniteit met vrijwilligerswerk

Tijden: nader overeen te komen

Reageer op deze vacature

Klusjesman / vrouw


Vacature nummer: 129
Organisatie: Stichting Speelzalen Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 03-04-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:

Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk is op zoek naar een klusjesman / vrouw.

Er wordt gezocht naar een man of vrouw die kleine herstelwerkzaamheden kan verrichten,.

Het betreft gewoon voorkomende klusjes die op aanvraag van de speelzalen binnenkomen en die in overleg aangepakt gaan worden. 


Functie eisen:

Handig, behulpzaam en oplossingsgericht. Werktijden in overleg.


Tijden: In overleg

Reageer op deze vacature

Makers - Bouwers -Techneuten


Vacature nummer: 128
Organisatie: Dynamo Jeugdwerk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 20-02-2017
Categorie: Overig

Omschrijving:
Vrijwilligers gezocht voor Lego werkplaats . 

Ben je handig met electronica, Computers of programmeren, dan ben jij de juiste persoon.

Wij zoeken techneuten die zin hebben om met jeugd en Tech. Playgrounds aan de slag te gaan.
Ben je student, werkend, gepensioneerd, op zoek naar werk, of eigenlijk: iedereen met kennis van ICT, electronica, programmeren of robotica.
Of, vrijwlligers die dat willen leren en zelf les willen geven in de toekomst!


Functie eisen:

Wat wordt van je verlangt.

 • Je hebt tijd om één maal per week een werkplaats mee te draaien
 • Dat doe je iedere week, of bijvoorbeeld om de week.
 • Dynamo zorgt voor de begeleiding van de jeugd en de apparatuur.
 • Je helpt de jeugd met de technische en creatieve kant van de werkplaats: je zorgt voor inhoudelijke kennis van het programmeren, creatieve impulsen en biedt getalenteerde kinderen uitdaging.
 • Ben je gemotiveerd om als docent aan de slag te gaan? Je kan een didactische opleiding krijgen bij Dynamo en daarna als docent geld gaan verdienen met je technische talent!

De werkplaats in Bergeijk: Maandag 15.30-17.00 uur JC de Kattapult Adresgegevens Eerselsedijk 4, 5571CM Bergeijk

Ben je enthousiast en wil je vrijwilliger worden of meer info? Mail dan naar Hicham Akel, h.akel@dynamojeugdwerk.nl


Tijden: Maandag 15.30 - 17.00 uur

Reageer op deze vacature

Diverse vacatures Vluchtelingenhulp


Vacature nummer: 109
Organisatie: Stichting Vluchtelingenhulp
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 28-06-2016
Categorie: Overig

Omschrijving:

Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk is op zoek naar mensen met een vriendelijk hart die stevig in hun schoenen staan en bereid zijn om tijd te investeren in vluchtelingengezinnen die in de gemeente Bergeijk komen wonen.


Functie eisen:

Onze vrijwilligers spreken goed Nederlands, zijn flexibel en geduldig, kennen de sociale omgeving en zijn minimaal 4 uren per week beschikbaar.
Het gaat om allerlei zaken zoals het wegwijs maken in de gemeente en de praktische ondersteuning bij vragen en problemen rondom financiën, huisvesting en gezondheid.

 

Wil je ook meehelpen? Kijk dan op www.vluchtelingenhulpbergeijk.nl of mail voor meer informatie of een afspraak naar ons kantoor in het Aquinohuis (vluchtelingenhulpbergeijk@gmail.com).


Tijden: Zelf in te delen in overleg met de vluchtelingen

Reageer op deze vacature

Gastheer/-vrouw bij Teutenhuis


Vacature nummer: 099
Organisatie: Teutenhuis Bergeijk
Plaats: bergeijk
Datum geplaatst: 04-02-2016
Categorie: Overig

Omschrijving:

Bergeijk is dé schatkamer van de Brabantse Kempen.
De sleutel tot dit moois vindt u in Bezoekerscentrum Teutenhuis.
Hier worden heden en verleden voor u ontsloten.
Een bezoek aan de omgeving start als vanzelfsprekend bij deze poort van Bergeijk.
Verenigd onder één dak bieden VVV Bergeijk, het Eicha Museum, Museum De Sigarenmaker en Heemkundekring Bergeijk hun diensten aan op het gebied van toerisme, recreatie en cultuurhistorie.
Het Bezoekerscentrum van Bergeijk is de eerste uitvalsbasis voor een dag of weekje Bergeijk.

Voor het Teutenhuis zijn wij dringend op zoek naar extra vrijwilligers


Functie eisen:

De vrijwilligers leren eerst wat er zoal te zien en doen is in het Teutenhuis.
De diverse ambachten worden uitgelegd. Hierna gaat de vrijwilliger de bezoeker(s) ontvangen en rondleiden in de diverse musea.
Regelmatig komen er, op afspaak, grotere groepen waaronder scholen.
Deze worden dan ook door de vrijwilliger rond geleid.
Het is de bedoeling dat je een dagdeel per week beschikbaar bent en op toerbeurten in de weekenden.


Tijden: In overleg een dagdeel per week

Reageer op deze vacature

Vrijwilliger tijdens speciale acties


Vacature nummer: 095
Organisatie: Voedselbank
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 28-01-2016
Categorie: Overig

Omschrijving:

Voedselbank Bergeijk organiseert regelmatig speciale acties om voedsel in te zamelen of om meer bekendheid te krijgen. Hierbij moet je denken aan speciale winkelacties, het deelnemen aan de teutenmarkt e.d. Voor deze speciale acties zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen.


Functie eisen:

Communicatief vaardig zijn en mensen kunnen enthousiasmeren!!!!

Tijdens deze acties wordt u begeleid en geinstrueerd door een bestuurslid van de Voedselbank.


Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Horecamedewerker(ster)


Vacature nummer: 092
Organisatie: Stichting gemeenschapscentrum Den Eijkholt
Plaats: Luyksgestel
Datum geplaatst: 21-12-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

Stichting Gemeenschapscentrum Den Eijkholt in Luyksgestel is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de in de horeca en in onze activiteitencommissie.

De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld.


Functie eisen:

De functie-eisen en taken worden in onderling overleg vastgesteld.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

 


Tijden: in goed overleg

Reageer op deze vacature

Bestuurslid Bakkerijmuseum


Vacature nummer: 091
Organisatie: Stichting Bakkerijmuseum Luyksgestel
Plaats: Luyksgestel
Datum geplaatst: 14-12-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

In een goede organisatie is het belangrijk dat alle bestuursleden een eigen taak en verantwoording hebben of krijgen na een redelijke inwerktermijn.
Een bestuurslid met een eigen taak en verantwoording is betrokken bij de organisatie en zorgt voor een goede inbreng.

Naast de bestuurstaken onderhoudt ieder bestuurslid, op zijn eigen manier, contacten met gebruikers van de accommodatie of andere organisaties.
Zij zorgen voor een breed draagvlak van de stichting in de samenleving.
Op het moment dat bestuursleden komen en gaan is er iets fout in de organisatie van het bestuur en moet serieus gekeken worden,
naar het functioneren van de verschillende (DB-) leden of het bestuur in het geheel.


Functie eisen:

Functieomschrijving:

 • Promotie en acquisitie.
 • Doen van voorstellen, bewaken en bijsturen van beleidsontwikkeling en -voering.
 • In voorkomend geval behartiging van taken van DB leden (incidenteel).
 • Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie.
 • Voeren van periodiek overleg met werkgroepen en gebruikers.
 • Uitvoeren van specifieke bestuurstaken zoals personeel, PR en publiciteit, beheer gebouwen en dergelijke.

Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Secretaris Bakkerijmuseum


Vacature nummer: 090
Organisatie: Stichting Bakkerijmuseum Luyksgestel
Plaats: Luyksgestel
Datum geplaatst: 14-12-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

Het Kempisch Bakkerijmuseum zoekt vrijwilligers voor een bestuursfunctie o.a. een secretaris

De secretaris is het geheugen van de organisatie.
Gelukkig hoeft hij niet alles uit het hoofd te weten, maar kan hij dingen opzoeken.
Van belang is dan wel dat daarvoor een goed informatiesysteem wordt opgezet.


Functie eisen:

De belangrijkste taken van een secretaris zijn:

 • Het zijn van contactadres van informatie voor het bestuur zowel van binnen als van buiten.
 • Zorgen voor tijdige beantwoording van post.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over voor hun werk relevante stukken.
 • Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in een toegankelijk archief.
 • Het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda.
 • Het verslagleggen van vergaderingen.
 • Het versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden.
 • Verrichten van alle overige correspondentie.
 • Het samen met de voorzitter opstellen van het beleidsplan en het jaarverslag.
 • Bewaken van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Penningmeester Bakkerijmuseum


Vacature nummer: 089
Organisatie: Stichting Bakkerijmuseum Luyksgestel
Plaats: Luyksgestel
Datum geplaatst: 14-12-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

Het Kempisch Bakkerijmuseum Luyksgstel is op zoek naar enkele bestuursleden.
O.a. een penningmeester

In de stichting is een bestuur als geheel verantwoordelijk voor het geld.
Een grote of kleinere groep mensen moet in de organisatie dus beslissingen nemen.
Maar een persoon, de penningmeester bereid die beslissingen voor.
In die zin is de penningmeester meer een vertaler.
Hij moet het inhoudelijk beleid vertalen in geld.
De activiteiten vertalen in cijfers, de cijfers vertalen in informatie over de organisatie en haar (on)mogelijkheden.


Functie eisen:

De belangrijkste taken van een penningmeester zijn:

 • Opstellen van een begroting.
 • Opstellen van een financieel jaarverslag.
 • Opstellen van een financiële planning voor meerdere jaren.
 • Fondswerving inclusief het opzetten van een relevant netwerk voor het verwerven van financiële middelen.
 • Controleren en beoordelen van financiële gegevens.
 • Informeren van bestuur en andere belanghebbenden over de financiële stand van zaken.
 • Het verzorgen van de financiële administratie inclusief  betaalopdrachten.
 • Relevante verzekeringen sluiten.

Eigenschappen en vaardigheden van de penningmeester.

Het is volstrekt duidelijk dat een penningmeester over een goed financieel en boekhoudkundig inzicht moet beschikken.
Ook al zal hij in veel gevallen het voeren van de boekhouding bijvoorbeeld aan anderen delegeren.
In dat geval zal hij voldoende inzicht moeten hebben om het werk van anderen op kwaliteit te kunnen beoordelen.


Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Kringloopwinkel


Vacature nummer: 077
Organisatie: Stichting Kringloopwinkel
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 11-05-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:
 • Kassa
 • Winkelassistent
 • Magazijn

Mensen worden ingewerkt door mee te draaien in onze reeds bestaande lokatie teVeldhoven om in te leren en de sfeer te proeven.
Dit bevordert straks de onderlinge samenwerking.


Functie eisen:

- Enthoussiast ;
- in een team kunnen werken :
- integer.


Tijden: in overleg, met name zaterdagochtend!!

Reageer op deze vacature

2e penningmeester Reumapatientenvereniging


Vacature nummer: 065
Organisatie: Reumapatientenvereniging de Kempen
Plaats: de Kempen
Datum geplaatst: 09-03-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

• Werkt mede aan het beleid van de vereniging 
• Stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken en activiteiten op financieel gebied.

 • gaat vooral opzoek naar sponsoren en subsidie mogelijkheden 

Functie eisen:

• Ideeën en feiten helder kunnen presenteren
• Beslissingen kunnen nemen
• Kunnen zorgdragen voor besluitvorming waaraan iedereen zijn bijdrage levert
• Draagkracht kunnen creëren voor de uitvoering van het beleid omtrent financieen 
• De voortgang van activiteiten kunnen bewaken en controleren
• Prioriteiten kunnen stellen.

 •  Is handig met de pc  

 


Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Vrijwilliger bibliotheek op school Westerhove


Vacature nummer: 061
Organisatie: Bibliotheek de Kempen Westerhoven
Plaats: Westerhoven
Datum geplaatst: 02-02-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

De kinderen in Westerhoven  hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste boeken.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die daar heel graag bij willen helpen.


Functie eisen:
 • je helpt kinderen bij het vinden van het juiste boek (0-12 jaar)
 • inname en uitgifte voor deze kinderen sturen en begeleiden
 • zorgt dat de Bibliotheek netjes blijft.
 • je helpt met het inwerken van boeken

Vind jij het belangrijk dat de kinderen in Westerhoven hun fantasie kunnen ontplooien door het lezen van een boek?.

Kun je omgaan met de computer?.

Lees je zelf graag en vooral voor deze doelgroep?

Maak je graag een praatje dan is dit een prachtige uitdaging.


Tijden: woensdag van 12.00- 13.30

Reageer op deze vacature

Vrijwilliger bibliotheek op school Riethoven


Vacature nummer: 060
Organisatie: Bibliotheek de kempen Riethoven
Plaats: Riethoven
Datum geplaatst: 02-02-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

De kinderen in Riethoven hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste boeken.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die daar heel graag bij willen helpen.

 


Functie eisen:
 • je helpt kinderen bij het vinden van het juiste boek (0-12 jaar)
 • inname en uitgifte voor deze kinderen sturen en begeleiden
 • zorgt dat de Bibliotheek netjes blijft.
 • je helpt met het inwerken van boeken

Vind jij het belangrijk dat de kinderen in Riethoven hun fantasie kunnen ontplooien door het lezen van een boek?.

Kun je omgaan met de computer?.

Lees je zelf graag en vooral voor deze doelgroep?

Maak je graag een praatje dan is dit een prachtige uitdaging.


Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Peningmeester kinderboerderij


Vacature nummer: 059
Organisatie: Kinderboerderij Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 19-01-2015
Categorie: Overig

Omschrijving:

De penningmeester vertaald het inhoudelijke beleid in geld. Om samen de juiste beslissingen te kunnen nemen voor onze kinderboerderij.

 • Opstellen van de begroting.
 • Opstellen van het financieel jaar verslag.
 • Opstellen van een financiele planning voor meerdere jaren.
 • Fondswerving inclusief het opzetten van een relevant netwerk voor het verwerven van financiele middelen.
 • Controleren en beoordelen van financiele gegevens
 • Informeren van bestuur en andere belanghebbende over de financiele stand van zaken.
 • Teken van betaal opdrachten
 • Relevante verzekeringen sluiten.

 


Functie eisen:

Beschikken over een goed financieel en boekhoudkundig inzicht.
Als hij de boekhouding aan andere delegeerd voldoende inzcht verschaffen en goed kunnen beoordelen, over het werk en kwaliteit van die ander.


Tijden: in overleg

Reageer op deze vacature

Vrijwillig(st)er voor AIC


Vacature nummer: 049
Organisatie: NVA (nederlandse vereniging autisme)
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 27-11-2014
Categorie: Overig

Omschrijving:

Tijdens de maandelijkse inloopochtend/lotgenotenavond of thema avond van het AIC (autisme informatie centrum), biedt u een luisterend oor, informeert en adviseert de bezoekers vanuit uw eigen ervaringsdeskundigheid als ouder of partner van een familielid met autisme.


Functie eisen:

Zorgen voor koffie en thee. Bezoekers te woord staan en tevens verspreiden van de folders van de NVA. Ook zijn er dvd's en boeken die men kan lenen uit onze mediatheek.

Bent u klantvriendelijk, kunt u goed luisteren en werkt u graag in een team? Heeft u ervaring met autisme dan zijn wij naar u op zoek! 


Tijden: 1e woensdag van de maand

Reageer op deze vacature

Website KBO Bergeijk


Vacature nummer: 045
Organisatie: KBO Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 8-7-2014
Categorie: Overig

Omschrijving:

KBO Bergeijk is op zoek naar een vrijwilliger die een website kan bouwen/inrichten voor hun organisatie.


Functie eisen:

ICT ervaring

Ervaring met opzetten en onderhouden Websites


Tijden: In overleg

Reageer op deze vacature

Bestuurslid KBO Bergeijk


Vacature nummer: 044
Organisatie: KBO Bergeijk
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 8-7-2014
Categorie: Overig

Omschrijving:

Het betreft een vrijwilligersfunctie als algemeen bestuurslid van de KBO Bergeijk.


Functie eisen:

Bent u een teamplayer? Kunt u omgaan met Windows 8.1 en heeft u algemene computerkennis? Dan zijn de mensen van KBO Bergeijk graag bereid u te infomeren over deze functie.


Tijden: In overleg

Reageer op deze vacature

Vrijwilliger projecten met scholen


Vacature nummer: 039
Organisatie: Bezoekerscentrum Teutenhuis
Plaats: Bergeijk
Datum geplaatst: 12-6-2014
Categorie: Overig

Omschrijving:

Als vrijwilliger geeft u rondleidingen in het museum voor leerlingen van de basisschool (groep 5 t/m 8) en begeleidt u kleutergroepjes met behulp van diverse leskisten zoals Romeins, Middeleeuwse en voor de kleuters "over gisteren".

 


Functie eisen:

Kunt u goed omgaan met, en het overbrengen van informatie naar groepen kinderen van 10 t/m 12 jaar en/of heeft u affiniteit met kinderen van 4 t/m 6 jaar? Reageer op deze vacature!


Tijden: In overleg in de ochtenduren tijdens schooltijd

Reageer op deze vacature