Privacy en AVG

Uw privacy bij Vrijwilligers Organisatie Bergeijk.

In de nieuwe privacywet hebt u de volgende rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit. Dat wil zeggen dat u ons kunt vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden, oftewel wij dienen op uw verzoek al uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
  • Recht op inzage. Dat is uw recht om uw persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Wij dienen in principe binnen vier weken aan zo’n verzoek te voldoen
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht van u om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
  • Het recht op beperking van verwerking: VOB (vrijwilligers organisatie Bergeijk) legt niet meer gegevens vast dan nodig zijn om aan uw vraag te voldoen.
  • Het recht om bezwaar: u kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de gegevensverwerking.
  • Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. U mag weten wat wij met uw gegevens doen.

 

Tenslotte mag u er van uit gaan dat VOB (Vrijwilligers Organisatie Bergeijk) te allen tijde zorgvuldig met uw persoonsgegevens zal omgaan en deze niet met derden zal delen behoudens wettelijke verplichtingen of uw toestemming.